Nasazení a support webových aplikací

Můžeme Vám nabídnout služby technické podpory, které zahrnují poradenství, programování, softwarovou a systémovou správu a kontinuální monitorování. Chceme Vás ujistit, že nabízíme vše, co potřebujete k zajištění kontinuálního a stabilního chodu Vaší stránky.

Víme, jak vybudovat spolehlivou infrastrukturu pro webové aplikace a jak ji podpořit. Víme, jak funguje caching a jak reagovat v případě velkého DDoS útoku.


8x5-20 balíček 8x5-40 balíček 8x5-80 balíček 8x5-160 balíček
Systém pro správu obsahu: Bitrix, WordPress, JoomlaProstředí webové stránky: Apache, nginx, IIS, TomcatProgramovací jazyky: PHP, ASP.NET, JSPRodiny operačních systémů: Linux, *BSD, WindowsSupport hodiny za měsíc 20 40 80 160
Počet ticketů 50 100 200 neomezeně
Cena za hodinu v případě překročení limitu
1499 Kč 1199 Kč 1199 Kč 1199 Kč
Doba reakce Až 6 pracovních hodin Až 4 pracovní hodiny  Až 2 pracovní hodiny Až 1 pracovní hodina

29 999 Kč

za měsíc

56 999 Kč

za měsíc

99 999 Kč

za měsíc

179 999 Kč

za měsíc
Zkusit Zkusit Zkusit Zkusit

 

Pracovní doba od 09:00 do 20:00 SEČ

 

Seznam služeb zahrnutých do technické podpory:

 1. Monitorování a instalování softwarových aktualizací (CMS, pluginy, databáze, webserver, atd.). Všechny aktualizace jsou testovány před zavedením v testovacím prostředí.
 2. Následování plánu obnovy po havárii. Každý týden provádíme manuální obnovu ze zálohy v testovacím prostředí.
 3. Databázová optimalizace v případě potřeby. Monitorujeme užívání databáze a můžeme provést defragmentaci, optimalizovat tably, vytvořit přídavné indexy anebo odstranit zastaralé funkce.
 4. Odstranění programovacích chyb v produktech nebo chyb způsobených editory/administrátory webové stránky.
 5. Monitorování kontinuální přístupnosti webových stránek 24/7.
 6. Implementace nových funkcí na vyžádání.
 7. WAF virtuální záplatování.

Rozsah poskytovaných služeb

Poradenství

Můžeme Vám odpovědět na různé otázky ohledně Vaší webové stránky, např. který systém pro správu obsahu (CMS) použít, jak jej použít, jak nejlépe provést Vaše obvyklé úkoly a jak zlepšit Vaši zkušenost se současným CMS. Můžeme Vám také navrhnout nejlepší vhodný back-end software pro Vaši webovou stránku, např. webový server, proxy server, databázi atd.  
Můžeme vyvinout aktualizaci a plány obnovy po havárii k zajištění, že Vaše webová stránka je vždy bezpečná a má platnou zálohu.

Programování

Naši programátoři Vám mohou pomoci vyřešit jakýkoliv problém spojený s programováním, editovat zdrojový kód webové aplikace anebo vyvinout přídavné funkce. Můžeme také ohodnotit kód napsaný třetí stranou.
Můžeme testovat a zavést záplaty pro Váš CMS a jeho pluginy/rozšíření.

Správa systému

Naše společnost může spravovat Vaši webovou infrastrukturu. Můžeme nastavit operační systém, konfigurovat Váš webový server pro high-load webové aplikace, testovat a zavést řešení a zajistit, aby Vaše webová stránka běžela hladce.

Detailní popis služeb zahrnutých do balíčků technické podpory

1. Monitorování a instalování softwarových aktualizací

Monitorujeme všechny typy aktualizací vydaných poskytovatelem softwaru. Všechny aktualizace jsou kategorizovány podle jejich kritického stupně a důkladně testovány v testovacím prostředí před opravdovým zavedením produktu. Zavedení je prováděno podle předem navržené politiky. Pokud nemáte svou vlastní aktualizační politiku, vytvoříme ji pro Vás. Politika bude obsahovat detailní instrukce jak a kdy instalovat aktualizace nebo přejít na novější verzi softwaru.

Jak to funguje

 • Shromažďujeme informace o všech softwarech instalovaných ve Vašem systému a přidáme je do seznamu sledovaných.
 • Jakmile je aktualizace publikována poskytovatelem, reagujeme na ní během 8 pracovních hodin.
 • Testujeme aktualizaci v testovacím prostředí a instalujeme ji po úspěšném testování podle aktualizační politiky.
 • Aktualizace, které se netýkají zabezpečení, budou instalovány v časovém rámci diskutovaném se zákazníkem. To kvůli předejití možnému výpadku během pracovních hodin.
 • Důležité bezpečnostní aktualizace jsou instalovány tak rychle, jakmile jsou prohlédnuty a testovány v testovacím prostředí. Reagujeme na tyto aktualizace během jedné pracovní hodiny.   

2. Zálohy

Vyvíjíme a sledujeme celý proces zálohování k zajištění toho, že naši klienti mají aktuální a kompletně funkční zálohy. Provádíme testování procesu obnovy záloh podle plánu obnovy po havárii.
Obvykle doporučujeme testovat obnovu záloh jedenkrát měsíčně.

3. Kontinuální monitorování webové stránky

Neustále monitorujeme přístupnost Vaši webové stránky a její korektní chování. Neustále analyzujeme databázi a log soubory webového serveru a řešíme jakýkoliv problém, který by mohl nastat po špatné konfiguraci nebo změnách, zavedených do webové aplikace nebo jejího prostředí.

Provádíme:

 • Monitorování vzdálené přístupnosti a rychlosti webové stránky
 • Automatizované a manuální analýzy log souborů
 • Monitorování souborů a integrity dat

4. Konzultace & poradenství

Můžeme konzultovat s Vašimi editory a administrátory webové stránky jak provést určité akce s webovou stránkou, jak spravovat obsah a vyřešit jakýkoliv s tím spojený problém.
Vy můžete vytvořit ticket a my uděláme vše, abychom vyřešili problém během jedné pracovní hodiny.

5. Vývoj nových funkcí webové stránky

Můžeme Vám nabídnout pomoc při vytváření nových sekcí webové stránky nebo stránek využívajících současný nebo kompletně nový grafický design. Můžeme Vám navrhnout nebo vyvinout od počátku nové funkce na klíč Vašemu podnikání. Práce může být hotová podle plánu podpory během počtu hodin poskytovaných balíčkem.

6. Správa serveru

Naše společnost může poskytnout všechny služby spojené s webovými a administrativními úkoly. Můžeme nastavit, nakonfigurovat a neustále sledovat prostředí Vaší webové stránky, které zahrnuje operační systém, back-end a front-end aplikace, jako jsou databáze, webový server, proxy server, firewall webové aplikace, atd. 

7. Hlášení

Na konci měsíce vytváříme a posíláme našim klientům detailní report o provedených službách a žádostech spolu s časem, který jsme strávili na těchto úkolech. Děláme to, abychom Vám pomohli vybrat si nejlepší možnost balíčku vhodného pro Vás.


.