ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PODMÍNKY POUŽITÍ SPOLEČNOSTI Cybersecurity Help s.r.o.

Obsah těchto stránek může být chráněn obchodními známkami nebo být předmětem autorského práva či jiných právních úprav intelektuálního vlastnictví. Proto, pokud není výslovně uvedeno jinak, je zakázáno kopírovat, ukládat, upravovat, přenášet, distribuovat, publikovat, vysílat nebo jakkoli jinak používat tento obsah jakýmkoli způsobem, kterým by byla porušena tato práva.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na:

 • všechny webové stránky v doménách registrovaných na společnost Cybersecurity Help
 • služby a produkty vyvinuté a/nebo licencované společností Cybersecurity Help a jejími dceřinnými společnostmi

Cybersecurity Help neodpovídá za chování operátorů webových stránek, které mají stejný název nebo doménu, nebo nabízejí produkty společnosti Cybersecurity Help, ale které nejsou registrovány společností Cybersecurity Help.
Společnost Cybersecurity Help se ztotožňuje s potřebou ochrany osobních dat a údajů všech návštěvníků svých webových stránek. Společnost Cybersecurity Help potvrzuje, že se ve věci získávání a ochrany osobních údajů chová plně v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů v platném znění (dále jen Zákon). Společnost Cybersecurity Help shromažďuje a uchovává pouze :

 • ty údaje, které jsou potřebné pro udržování produktů a služeb společnosti Cybersecurity Help na nejvyšší možné úrovni a kvalitě
 • a/nebo bez kterých by nebylo možné poskytovat uživatelům produktů a služeb společnosti Cybersecurity Help podporu v nezbytném rozsahu

Osobní údaje poskytované návštěvníkem webových stránek společnosti Cybersecurity Help

Níže popsanými "Osobními údaji" jsou myšleny informace vztahující se ke konkrétní osobě, neboli osobě, která může být přímo nebo nepřímo identifikována. Cybersecurity Help získává pouze údaje potřebné k vykonávání aktivit uvedených v těchto Zásadách.

Vezměte prosím na vědomí, že webové stránky Cybersecurity Help mohou obsahovat odkazy na stránky affiliate partnerů, obchodních partnerů a dalších třetích stran. Tyto třetí strany mají své vlastní zásady ochrany soukromí, které byste si měli přečíst před odesíláním jakýchkoli údajů na jejich stránky. Cybersecurity Help nenese odpovědnost za aktivity žádné třetí strany.

Údaje související s návštěvností webových stránek společnosti Cybersecurity Help získávané automaticky

Cybersecurity Help, jeho affiliate partneři a obchodní partneři mohou používat takzvané "cookies" ke sledování návštěvnosti webových stránek Cybersecurity Help. Technologie cookies je používána k usnadnění navigace na webových stránkách. Cookies jsou malé části unikátních informací posílané webovými stránkami a ukládané na váš pevný disk a dočasně do paměti vašeho počítače webovými prohlížeči. To umožňuje webovým stránkám, aby vás rozpoznaly při pohybu po nich, aniž byste museli vkládat své osobní informace. Tyto informace není možné přiřadit ke konkrétní osobě, nezahrnují osobní údaje týkající se návštěvníka webu a Cybersecurity Help tyto informace nespojuje s vašimi osobními údaji.

Tyto údaje mohou obsahovat, mimo jiné:

 • identifikační údaje o internetové adrese (IP adresa) a regionu, ze kterých přistupuje návštěvník na webové stránky společnosti Cybersecurity Help
 • datum a čas přistoupení na stránky a doba strávená na stránkách společnosti Cybersecurity Help
 • seznam navštívených podstránek v rámci webové stránky společnosti Cybersecurity Help
 • seznam stránek, výrazů nebo souborů hledaných na webové stránce společnosti Cybersecurity Help
 • použitý program pro prohlížení webového obsahu (browser)
 • použitý operační systém a nastavení monitoru

Získané údaje jsou využívány pro optimalizaci webové prezentace společnosti Cybersecurity Help.

Pokud nechcete, abychom tyto informace ukládali, v nápovědě svého webového prohlížeče naleznete informace o možnostech ochrany prohlížeče před přijímáním nových souborů cookie. Nápověda vás také upozorní na přijetí nového souboru cookie a také jsou v ní uvedeny informace o možnostech úplného zákazu souborů cookie. Odmítnutí souborů cookie však může mít vliv na možnosti používat některé produkty nebo služby na našem webu.

Cybersecurity Help je povinna uchovávat veškeré informace o provedeném obchodu prostřednictvím webové stránky po dobu dvou let. Tyto informace zahrnují částku transakce, druh služeb, datum transakce, číslo objednávky a IP adresu finanční transakce.

Cybersecurity Help zajišťuje, že uchované informace jsou automaticky vymazány bezpečným způsobem po uplynutí doby dvou let.

Zabezpečení osobních údajů

Osobní údaje získávané společností Cybersecurity Help jsou ukládány na serverech chráněným proti neautorizovanému vstupu. Citlivé části webových stránek Cybersecurity Help mohou být chráněny heslem, které si vytváří návštěvník. Ten také nese plnou odpovědnost za své chování v souvislosti s bezpečností hesla a přístupu k této zabezpečené části. Cybersecurity Help nenese odpovědnost za neautorizovaný přístup k osobním údajům, ke kterému může dojít během přenosu a který je způsoben výpadky nebo bezpečnostními chybami jiných než Cybersecurity Help systémů. K takovém přenosu může dojít, pokud jsou údaje odesílány mimo infrastrukturu spravovanou výhradně Cybersecurity Help. Proto každá osoba, která přenáší osobní údaje, tak činí na vlastní zodpovědnost.

Výměna informací mezi webovou stránkou Cybesecurity Help https://www.cybersecurity-help.cz a návštěvníky webové stránky je chráněna 128bitovým šifrovacím klíčem, ověřeným společností Wosign CA Limited.

Účel použití osobních údajů

Získané osobní údaje jsou používány v souvislostí s činností, která vede k výsledku, který byl vyžádán nebo vyžadován návštěvníkem webových stránek společnosti Cybersecurity Help nebo uskutečněn v souvislosti se vzájemnou dohodou společnosti Cybersecurity Help a návštěvníka.

Mezi typické procesy patří:

 • realizace objednávky zadané zákazníkem prostřednictvím webových stránek společnosti Cybersecurity Help
 • realizace platby platební kartou skrze zabezpečené stránky společnosti Cybersecurity Help, případně jejího e-commerce partnera (partnera pro elektronické obchodování)
 • účast v soutěži nebo průzkumu, realizovaném společností Cybersecurity Help
 • registrace produktu za účelem poskytování další podpory nebo zvýhodněného upgrade produktu
 • zasílání informačních materiálů (například bulletin / newsletter), obsahujících potřebné informace a zajímavosti z oblasti blízké předmětu zájmu návštěvníka
 • případná jiná telefonická, poštovní nebo emailová komunikace pokud s ní zákazník výslovně souhlasí

Kdo se může dostat do styku s osobními údaji

Společnost Cybersecurity Help zajišťuje, aby všechny typy údajů zmiňované v těchto Zásadách byly dostupné pouze těm zaměstnancům společnosti Cybersecurity Help, kteří je nezbytně potřebují pro činnost (například podporu) ve prospěch osoby, která své údaje společnosti Cybersecurity Help předala. Zaměstnancem je v této souvislosti míněn zaměstnanec nebo smluvní partner společnosti Cybersecurity Help, jeho mateřské firmy, dceřinných firem nebo poboček.

Jednotlivé procesy započaté na webových stránkách Cybersecurity Help mohou pokračovat na stránkách dalších společností, jestliže je to nutné pro jejich pokračování (např. dokončení nákupu produktu přes e-shop, konkrétně platba platební kartou). V takových případech mohou být Osobní údaje sdíleny mezi Cybersecurity Help a společností zajišťující pokračování takovýchto procesů. Cybersecurity Help se snaží prosazovat nakládání s osobními údaji v souladu se zákonem a morálními principy i u svých obchodních partnerů, ale zároveň vám doporučuje se v případech, kdy budou vaše údaje sdíleny s obchodními partnery Cybersecurity Help, seznámit se zásadami nakládání s osobními údaji na stránkách těchto obchodních partnerů.

Cybersecurity Help nikdy neposkytne osobní údaje třetí straně bez vědomí a souhlasu osob, ke kterým se zmiňované údaje vztahují, není-li k tomu přinucen účinností lokálních, národních nebo mezinárodních zákonů.

Změna osobních dat v evidenci společnosti Cybersecurity Help souvislosti s ochranou osobních dat

Každý uživatel má právo na změnu či vymazání svých osobních údajů z databáze společnosti Cybersecurity Help, požádá-li o to písemnou formou. Takové žádosti by měly být zasílány na zákaznickou podporu (support@s.help.com) .Další požadavky týkající se ochrany osobních dat, které nebyly výše zodpovězeny, mohou být zodpovězeny prostřednictvím kontaktování zákaznického servisu pomocí kontaktních informací poskytnutých v sekci Kontakt na webových stránkách.

Společnost Cybersecurity Help si vyhrazuje právo na změnu těchto zásad, zejména v souvislosti se změnami legislativy nebo změnami procesů na straně společnosti Cybersecurity Help. Obecně jsou změny činěny ve prospěch ochrany osobních údajů.

Aktualizováno: 19.7.2016