Digitální forenzika

Naše firma poskytuje digitální forenzní služby, které pomáhají našim zákazníkům při vyšetřování bezpečnostních incidentů. Shromažďujeme a analyzujeme údaje, provádíme důkladné prošetření každého bezpečnostního incidentu a v 90% případů můžeme určit zdroj narušení a prostředky využívané k proniknutí do Vaší sítě nebo krádeže citlivých údajů.

Naši analytici prezentují technické poznatky v podrobném a čitelném formátu. Neustále se vyvíjejí spolu s technologickým pokrokem a rozvíjí vlastní analytické nástroje, aby bylo možné prověřit bezpečnostní incidenty týkající se moderních operačních systémů a hardwarů.

Naši bezpečnostní odborníci mohou zpětně analyzovat malware, který byl využit k útoku, zanalyzují ho a určí, jaké akce byly provedeny ze strany útočníků, co bylo odcizeno a jak.

.